постъпвам в PONS речника

Преводи за постъпвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

постъ̀пвам нсв, постъ̀пя св VERB нпрх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за постъпвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

постъпвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文