appeal в PONS речника

Преводи за appeal в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. appeal LAW:

Преводи за appeal в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

appeal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文