жалба в PONS речника

Преводи за жалба в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

жа̀лб|а <-ата, -и> СЪЩ ж

2. жалба АДМ, ЮР:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за жалба в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

жалба Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文