основание в PONS речника

Преводи за основание в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

основа̀ни|е <-я> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за основание в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

основание Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文