такса в PONS речника

Преводи за такса в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

та̀кс|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за такса в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

такса Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文