помощ в PONS речника

Преводи за помощ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

по̀мощ <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за помощ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

помощ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文