бърза в PONS речника

Преводи за бърза в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бърз (бъ̀рза) <бъ̀рзи> бъ̀рзо ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бърза в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бърза Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文