priority в PONS речника

Преводи за priority в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

priority a. LAW
Индивидуални преводни двойки

Преводи за priority в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

priority Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文