more в PONS речника

Преводи за more в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: much, many

Индивидуални преводни двойки

Преводи за more в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

more Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文