ръка в PONS речника

Преводи за ръка в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ръка̀ <ръка̀та, ръцѐ> СЪЩ ж

1. ръка АНАТ:

2. ръка (власт, притежание):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ръка в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ръка Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文