нямам в PONS речника

Преводи за нямам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.ня̀мам нсв VERB безл няма

1. нямам (не съществува, не е налице):

III.ня̀мам нсв VERB нпрх няма ме

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нямам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нямам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文