работа в PONS речника

Преводи за работа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀бот|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. работа (труд):

2. работа (занятие, служба, задължение):

8. работа обикн мн (въпроси, отношения, мероприятия):

9. работа ИНФОРМ (режим):

Phrases:

раб <ра̀бът, рабѝ> СЪЩ м, рабѝн|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за работа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

работа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文