промяна в PONS речника

Преводи за промяна в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пром|я̀на <-я̀ната, -ѐни> СЪЩ ж

Преводи за промяна в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

промяна Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文