no в PONS речника

Преводи за no в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. no (not any):

Вижте също: number

1. number a. INFOR:

3. number no pl (amount):

Phrases:

Вижте също: nobody

Преводи за no в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

no Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文