данъчен в PONS речника

Преводи за данъчен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

данъчен -но <-ни> ПРИЛ ФИН:

да̀нъч|ен2 <-ният, -ни> СЪЩ м разг

Индивидуални преводни двойки

Преводи за данъчен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

данъчен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文