брой в PONS речника

Преводи за брой в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

брой <бро̀ят, бро̀еве, бр: бро̀я> СЪЩ м

Phrases:

Преводи за брой в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

брой Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文