out в PONS речника

Преводи за out в Английски»bg речника

out → out of

3. out (distant, away):

Вижте също: out of, inside, in2, in1

1. inside (internal part or side):

1. in (inside, into):

8. in (in situation, state of):

9. in (concerning):

out Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文