земя в PONS речника

Преводи за земя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

зем|я̀ <-я̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Phrases:

  ракета земя-земя ВОЕН
   удрям в земя нкг прен, ирон

   О̀гнена земя̀ ГЕОГР

   Индивидуални преводни двойки

   Преводи за земя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

   земя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    ракета земя-земя ВОЕН

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文