парче в PONS речника

Преводи за парче в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за парче в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

парче Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文