цялата в PONS речника

Преводи за цялата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

цял (ця̀ла) <цѐли> ця̀ло ПРИЛ

2. цял (в пълния си брой, всичкият):

3. цял (за време):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за цялата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

цялата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文