чужди в PONS речника

Преводи за чужди в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чужд (чу̀жда) <чу̀жди> чу̀ждо ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чужди в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

чужди Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文