за в PONS речника

Преводи за за в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

2. за (посока, цел на движение):

3. за (времетраене):

5. за (предназначение):

6. за (цел на действие):

7. за (преценка, оценка):

8. за (обект на действие):

9. за (причина):

10. за (брой, цена и др.):

II.за НРЧ (в подкрепа на нщ)

III.за СЪЩ ср (аргумент в подкрепа на нщ)

Преводи за за в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

за Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文