goods в PONS речника

Преводи за goods в Английски»bg речника

1. goods a. LAW, FIN, COM (freight):

1. good (of high quality):

5. good (favourable):

13. good:

2. good (profit, benefit):

goods Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文