hard в PONS речника

Преводи за hard в Английски»bg речника

1. hard (firm, rigid):

4. hard (difficult, complex):

to be hard up FIN
to be hard up FIN

3. hard (energetically, vigorously):

to die hard fig

hard Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文