expense в PONS речника

Преводи за expense в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. expense pl (money):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за expense в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

expense Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文