производствени в PONS речника

Преводи за производствени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

произво̀дствен (-а) <-и> ПРИЛ

1. производствен ИКОН:

Преводи за производствени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

производствени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文