claim в PONS речника

Преводи за claim в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. claim LAW, FIN (written demand):

3. claim (right):

Преводи за claim в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

claim Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文