експлоатация в PONS речника

Преводи за експлоатация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

експлоата̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

1. експлоатация (използване, употреба):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за експлоатация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

експлоатация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文