plant в PONS речника

Преводи за plant в Английски»bg речника

2. plant ECON (factory):

sewage farm [ˈsjuːɪdʒˌfaːm, Am ˈsuːɪdʒˌfaːrm] СЪЩ, sewage plant СЪЩ ECOL

plant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文