put в PONS речника

Преводи за put в Английски»bg речника

1. put a. INFOR:

2. put (direct):

5. put (cause to be):

6. put (present):

7. put (express):

put Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文