secondary в PONS речника

Преводи за secondary в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. secondary SCHOOL s. → secondary school

Вижте също: secondary school

Индивидуални преводни двойки

Преводи за secondary в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

secondary Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文