вторичен в PONS речника

Преводи за вторичен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вторѝч|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вторичен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
secondary INFOR

вторичен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文