отговорност в PONS речника

Преводи за отговорност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отгово̀рност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Преводи за отговорност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отговорност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文