owner's в PONS речника

Преводи за owner's в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

owner and charterer NAUT, COM
owner and charterer NAUT, COM

Преводи за owner's в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

owner's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文