частно в PONS речника

Преводи за частно в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ча̀стно2 СЪЩ ср без мн МАТ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за частно в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

частно Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文