нещо в PONS речника

Преводи за нещо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. нещо само ед (непознат или неопределен предмет):

3. нещо (обстоятелство, събитие, действие и др.):

II.нѐщ|о1 <-а̀> ЧАСТ разг (неопределеност, слаба степен)

Преводи за нещо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нещо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文