общо в PONS речника

Преводи за общо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

общ (о̀бща) <о̀бщи> о̀бщо ПРИЛ

1. общ (на повече лица):

2. общ (съвместен, колективен):

4. общ (сумарен):

5. общ (включващ най-важното):

Phrases:

Преводи за общо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

общо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文