thing в PONS речника

Преводи за thing в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

2. thing (something unconcrete):

3. thing (anything):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за thing в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

thing Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文