something в PONS речника

Преводи за something в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
eject a. INFOR something

Преводи за something в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

something Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文