call в PONS речника

Преводи за call в Английски»bg речника

2. call (visit):

6. call no pl FIN (call option):

1. call (name, address as):

4. call:

Phrases:

call Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文