тишина в PONS речника

Преводи за тишина в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тишина̀ <-та> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тишина в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тишина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文