bonds в PONS речника

Преводи за bonds в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. bond FIN:

4. bond LAW Am:

Преводи за bonds в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

bonds Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文