длъжник в PONS речника

Преводи за длъжник в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

длъжнѝ|к <-кът, -ци> СЪЩ м, длъжнѝц|а <-ата, -и> СЪЩ ж ФИН, ЮР

Преводи за длъжник в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

длъжник Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文