билети в PONS речника

Преводи за билети в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

билѐт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. билет (пропуск):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за билети в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

билети Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文