обезпечение в PONS речника

Преводи за обезпечение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

обезпечѐни|е <-ия> СЪЩ ср

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обезпечение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обезпечение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文