loan в PONS речника

Преводи за loan в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. loan FIN:

Преводи за loan в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

loan Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文