договаряне в PONS речника

Преводи за договаряне в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

догова̀рян|е <-ия> СЪЩ ср и ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за договаряне в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

договаряне Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文