кредит в PONS речника

Преводи за кредит в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѐдит <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

1. кредит ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за кредит в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

кредит Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文