държавен в PONS речника

Преводи за държавен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

държавен -но <-ни> ПРИЛ ЮР:

Преводи за държавен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

държавен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文