облигация в PONS речника

Преводи за облигация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

облига̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за облигация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

облигация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文